Rozkrájaný steak z mladého býčka na rukolovom šaláte a parmezánom

Cut up steak from young bull steak with arugula salda & parmesan
Tagliatta di manzo giovane, rucola e grana