Steak z mladého býčka na grile, doblok 100g-10,00 €

Grilled young bull beef steak
Filetto alla griglia di manzo giovane

200g

Sedembolestná Panna MáriaOTVORENÉ

Vážení hostia reštaurácia je počas sviatku Sedembolestnej Panny Márie (15.9.2022-štvrtok)

otvorená od 10:00hod bez obedového menu.